[Phần 2] Cách tuyển dụng xuất khẩu lao động và Du học hiệu quả

Cách tuyển dụng xuất khẩu lao động và Du học hiệu quả là chủ đề được Nguyễn Văn Biên chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đây là chương trình chia sẻ kiến thức dựa trên kinh nghiệm thực tế Nguyễn Văn Biên đã làm và đạt được kết quả tốt khi triển khai công tác tuyển dụng. Để giúp …