học lập trình web php, html, css, mysql, js … từ đầu bài 2video thứ 2 tiếng ổn chứ các bạn hi hi, mọi người cài đặt cho mình mấy phần mềm học cơ bản vào nhé, đê chúng ta chuẩn bị code nào.
Tài liệu download html căn bản:
Tài liệu download css căn bản:

Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/

Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/tai-lieu-php/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *