Lập trình Funcion Block PLC Mitsubishi trong GX-work2Lập trình PLC mitsubishi dạng Structured Project, Với các khối chương trình con FB. Giống như PLC siemen với ngôn ngữ kéo thả và tên gợi nhớ.Cách lập trình này hay dùng cho các project có khối lượng lớn

Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/

Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/kinh-nghiem-php/

Bình luận

  1. nó có tác dụng gì

  2. a ơi sao phần global label máy em không có vậy ạ

  3. cảm ơn ad! <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *