Bình luận

  1. Ổng múa cổ phong dẻo lắm mà chắc lâu ko tập cái chân cứng lại

  2. nhìn mặt ổng bơ phờ thấy cưng ghê🤣🤣

  3. Oucchhh…they are too long!!! Huh, tired!! Forget workout, it's not gonna work… Just practice singing. Thank God..for this beautiful face!!!

  4. Thôi thần tượng nào fan nấy không khác đi đâu đc

  5. Nhìn mặt thở thấy cưng ghia 😍

  6. 傳說中的壓腿長高法嗎?

  7. Xoạt ngang k đc thì bay qa với múa dưỡng sinh =))) btay a

  8. xem đầu ~~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *