Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL👉👉👉

# Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL

# Database diagram:

# List: Thực chiến | Web bán hàng PHP/MySQL

# Source Code:
Bitbucket:

# Website mẫu:

#PHP #MySQL #GokiSoft

Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/

Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/tai-lieu-php/

Bình luận

  1. làm thế nào để xem full video vậy thầy… sao nó ẩn mất 15 video rồi ạ

  2. Thầy ơi, bảng Orders sao thầy ko ref tới user_id để lấy thông tin user luôn mà phải tạo thêm field vậy ạ ?

  3. Anh giảng hay lắm ạ! Mong kênh anh làm thêm nhiều website về PHP ạ!

  4. thầy nghĩ sao về cơ hội công việc cho ngôn ngữ PHP thời điểm hiện tại và tương lai ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *