Bình luận

  1. anh cho e hỏi tên máy tính
    a đang chạy phần mềm vs ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *