Lập trình PLC Mitsubishi với Module FX2N-4DA

Lập trình PLC Mitsubishi FX3U-16MT kết nối với Module FX2N-4DA 4 kênh ngõ ra analog. Lập trình PLC Mitsubishi FX3U xuất tín hiệu điện áp, dòng điện qua module analog -10 ~ +10VDC, 0~20mA, 4~20mA. Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/ Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/kinh-nghiem-php/