7 Kênh Youtube Học Lập Trình miễn phí siêu hay ho (Có tiếng Việt)

Nhiều bạn hỏi mình tại sao không làm full series dạy lập trình. Do có nhiều kênh làm rồi, hay hơn và cụ thể hơn nên mình chỉ các bạn qua coi luôn nha :3 1. Free Code Camp: 2. Traversy Media: 3. Programming with Mosh: 4. Web Dev Simplified: 5. Fireship: 6. Clever Programmer: 7. Kteam: Các kênh này …