Sự khác nhau giữa PLC và DCS | Học Nghề Kỹ Sư Điện & Điện Tử

#hocnghekysudiendientu Bộ điều khiển logic khả trình (tiếng Anh: Programmable Logic Controller, viết tắt: PLC) hay còn gọi là bộ điều khiển lập trình, là thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình. Người sử dụng có thể lập trình …

Giải thích về PLC – Điều khiển tự động hoá – PLC là gì? | Học Nghề Kỹ Sư Điện & Điện Tử

#hocnghekysudiendientu Giải thích về PLC – Điều khiển tự động hoá – PLC là gì? | Học Nghề Kỹ Sư Điện & Điện Tử Bộ điều khiển logic khả trình (tiếng Anh: Programmable Logic Controller, viết tắt: PLC) hay còn gọi là bộ điều khiển lập trình, là thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực …