Lập trình viên tư vấn: CODER NÊN CHỌN LAPTOP NÀO? Mac hay Win ngon hơn?

Ngày hôm nay sẽ là một số Think Tư vấn những sẽ rất khác với số thường. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là học code và làm code thì nên mua laptop gì. Và để trả lời câu hỏi đó, không gì hơn ngoài việc nhờ một chuyên gia tư vấn. Xin giới thiệu với các bạn anh Tuấn …