PLC Examples #7: PICK and PLACE – Lập trình PLC không dễ như bạn nghĩ | Lập trinh với lệnh DECO

#PLC, #PLCMitsubishi,#PLCFx5U Hãy đăng ký ủng hộ nếu thấy có ích: Bài toán PICK and PLACE đơn giản trong tự động hóa, Giải quyết bài toán trên chỉ bằng lệnh DECO trong PLC Mitsubishi Fx5U, Các anh em cớ thể mở rộng ra rât nhiều bằng các loại PLC khác như Mitsubishi Fx3u, Fx3S, Fx5U, Fx5UC và Q series, Hoặc …