Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL

👉👉👉 # Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL # Database diagram: # List: Thực chiến | Web bán hàng PHP/MySQL # Source Code: Bitbucket: # Website mẫu: #PHP #MySQL #GokiSoft Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/ Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/tai-lieu-php/