Gọi file xử lý với include và required trong php – unitop.vn

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách gọi các file vào cùng nhau xử lý trong hệ thống php. Đây là điểm mấu chốt để chúng ta có thể xây dựng các mô hình Mvc, HMvc để hệ thống được quản lý một cách dễ dàng trong Php. — » » Bấm đăng ký kênh để tránh bỏ …

Vòng lặp for while trong php – Unitop.vn

VÒng lặp là một công cụ xử lý thể thiện được sức mạnh của các ngôn ngữ lập trình. Cớ hai loại vòng lặp được xử lý phổ biến đó chính là for và while, Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ cấu trúc và cách sử dụng các vòng lặp một cách hiệu quả. — …