Tự học PHP and MySQL trong 7h | free source code downloadTự học PHP and MySQL trong 7h | free source code download
PHP – viết tắt hồi quy của “Hypertext Preprocessor”, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng. PHP chạy trên môi trường Webserver và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP). Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và gửi trả lại cho trình duyệt. MySQL cũng tương tự như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác (Postgress, Oracle, SQL server…) đóng vai trò là nơi lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Linux: Hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất rộng rãi cho các webserver. Thông thường các phiên bản được sử dụng nhiều nhất là RedHat Enterprise Linux, Ubuntu…

Tại sao lại chọn PHP để phát triển trang web?
Nhiều tùy chọn có sẵn để phát triển web trong những năm qua. Bắt đầu với HTML đơn giản, sau đó là HTML với CSS được nhúng hoặc tham chiếu file CSS. Khi các trang web động xuất hiện, có hai lựa chọn chính: ASP (sau này là ASP.NET) và PHP. Theo số liệu (như khảo sát của W3Techs), PHP phổ biến hơn nhiều, với gần 82% các trang web sử dụng nó làm ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. So sánh điều này với chỉ dưới 16% sử dụng ASP.
ASP được hỗ trợ cho đến năm 2022. PHP (từ viết tắt của PHP Hypertext Preprocessor) đã chứng minh mình thành công hơn, chủ yếu nhờ tích hợp dễ dàng hơn với Linux. Vì hệ điều hành mã nguồn mở này chạy trên hầu hết các máy chủ web, nên điều này không quá ngạc nhiên.

Download free source code, download code:
Link download code HTML:
Link download code PHP:

Khóa học lý thuyết PHP căn bản đến nâng cao:

#HocPHP
#CodeWebPHP
#LapTrinhPHP
#FreeSourceCode

Nguồn: https://phpday.vn/cong-dong-php/

Xem thêm: https://phpday.vn/cong-dong-php/tai-lieu-php/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *